မော်တော်ယာဉ်လိုင်းအသစ်လျှောက်ထားခြင်း

မော်တော်ယာဉ်လိုင်းအသစ် ပြေးဆွဲခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

၁။ ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ခွင့်ပြု ရန် လျှောက်ထားချက်။
၂။ ယာဉ်အသင်း/ အဖွဲ့၏ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း စီမံချက်
  - ယာဉ်အသင်း/ အဖွဲ့အမည်။
  - အသင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့/ ဖွဲ့စည်းပုံ။
  - ပြေးဆွဲမည့်ခရီးစဉ်ဒေသ။
  - ပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့် အရေအတွက်။
  - နေ့စဉ် ပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်စီးရေ ( ယာဉ်ထွက်ခွာချိန် အချိန်ဇယား ဖော်ပြရန်)။
  - ပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်များ၏ ယာဉ်အမှတ်/ ယာဉ်အမျိုးအစားအမည်/ ယာဉ် အမျိုးအစား၊
  - မော်တော်ယာဉ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နား စခန်း တွင် ဂိတ်ခန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ။
  - တောင်းခံမည့် ယာဉ်စီးခနှုန်းထားများ၊ အခမဲ့ခွင့်ပြုမည့် ပစ္စည်းတင် ဆောင်မှုတန်ဆာခများ။
  - ခရီးစဉ် လမ်းကြောင်းပြမြေပုံ။
  - စက်သုံးဆီ အစီအစဉ်။
  - လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်နှင့် သန်းခေါင်စာရင်း (မူရင်း/ မိတ္တူ)

 

 

 ဦးစီးဌာန: ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန 

 

ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာနရှိ အခြားသော Topics များ