အသက် (၁၀) နှစ်မှ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ် လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။
၂။ အိမ်ထောင်စု စာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၁) စောင်ပါရှိ ရမည်။
၃။ ကာယကံရှင် ယခင် ကိုင်ဆောင်ခဲ့သော အသက် (၁၀) နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား မူရင်း ပါရှိရမည်။
၄။ မိဘ (၂) ပါး ကိုင်ဆောင်ထားသော အထောက်အထား လက်မှတ် မူရင်း/ မိတ္တူ ပါရှိရမည်။
၅။ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်စု အတွင်း နေထိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်များ ပါရှိရမည်။
၆။ (၀.၈ လက်မ x ၀.၈ လက်မ) အရွယ် ဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ (မျက်မှန်မပါ) ပါရှိရမည်။

 

Form Download : အသက် (၁၀) နှစ်မှ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်၇န် လျှောက်လွှာဖောင်
  မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယားဖောင်

 ဉီးစီးဌာန: အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး နှင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန

 

အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး နှင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန Topic များ