မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

Category: ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

မျှော်မှန်းချက်

(၁) တစ်နိုင်ငံလုံးလူနေမြို့ရွာများ ဟန်ချက်ညီညီ စဉ်ဆက်မပြတ် ရေရှည်ရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်မည့်မြို့ပြစနစ် ပေါ်ထွန်းရန်။
(၂) နိုင်ငံသားများအားလုံး လူနေမှုဘ၀မြင့်မားစေမည့် သင့်လျော်သောအိမ်ရာ များရရှိစေရန်။

 

 မူဝါဒများ

(၁) National Comprehensive Development Plan (NCDP)အား အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ရုပ်လုံးပေါ်စေမည့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားအဆင့် နယ်မြေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းစနစ်ပုံစံ(Myanmar National Spatial Development Plan)ရေးဆွဲရေး။
(၂) အရင်းအမြစ်များကို ရေရှည်တည်တံ့စွာအသုံးချနိုင်မည့် ဘက်စုံမြေအသုံး ချမှုစီမံကိန်း(National Comprehensive Land Use Plan) ရေးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းတွင် မြို့ပြမြေအသုံးချမှုကိုပါ ပေါင်းစပ်ပါ၀င်၍ အနာဂတ်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုး ရေးအတွက် အရန်မြေ(Reserved Land)များ စနစ်တကျလျာထားရေး။
(၃) ိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အကြား အချိုးကျမျှတစွာဘက်စုံတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး ရေး (Balanced Development)နှင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးလာမှုအလားအလာရှိသောနယ်မြေ များသာမကစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုအရအရေးပါသော မြို့ပြဒေသများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် မြို့ပြကွန်ယက်စနစ်ထူထောင်၍ မြို့ပြစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရေး။
(၄) အမျိုးသားအိမ်ရာမူဝါဒ (National Housing Policy)ရေးဆွဲရေး။
(၅) နိုင်ငံသားတိုင်းကောင်းမွန်သင့်လျော်သည့် အိမ်ရာများတွင် နေထိုင်ခွင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နည်းဗျူဟာများ (Develop ment Strategy) များချမှတ်ရေး။
(၆) အိမ်ရာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကို အားဖြည့်ခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်ဆက်မပြတ်မြှင့်တင်ရေး။
(၇) နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် အိမ်ရာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များသို့ထိရောက်စွာ အထူးပြုဆောင်ရွက် နိုင်မည့် မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစံကိုအားဖြည့်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်ဆက်မပြတ်မြှင့်တင်ရေး။

 

 ရည်မှန်းချက်

(၁) National Comprehensive Development Plan (NCDP)အား အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ရုပ်လုံးပေါ်စေမည့် Spatial Development Plan ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး။
(၂) ဒေသန္တရအဆင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်၊ မြို့ပြ အဆင့်နှင့် ကျေးလက်ဒေသအဆင့် နယ်မြေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ Spatial Development Plan ကို Concept Plan, Structure Plan, Urban Development & Village Plan များဖြင့် စနစ်တကျရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုပံ့ပိုးမည့်မြို့ပြစနစ်အခြေခံ အုတ်မြစ် ချမှတ်နိုင်ရေး၊၊
(၃) မူဝါဒချမှတ်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းကို အားဖြည့်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရေး။
(၄) နိုင်ငံသားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်ပြီး၀ယ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသောအိမ်ရာ များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ရေရှည်ရှင်သန်စေနိုင်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရေး(Adequate and affordable Housing for People)။
(၅) အိမ်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့်ငွေကြေးစနစ်(Housing Financing Mechanism)အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ Construction Industry ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရေးနှင့်Proper Housing Delivery System ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကျင့်သုံးစေမည့် စနစ်များ ပေါ်ထွန်းရေး၊(ရှေ့ပြေးအိမ်ရာစီမံကိန်းအစီအစဉ်များ Pilot Project ဆောင်ရွက်ခြင်း)။

 

 လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) အမျိုးသားအဆင့် မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုကော်မတီ (Urban and Housing Development Central Committee) ဖွဲ့စည်းခြင်း။
(၂) Myanmar National Spatial Development Plan ရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကို အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်း ခြင်း။
(၃) မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကို မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ( Department of Urban and Housing Development – DUHD ) သို့ အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း။
(၄) မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်မှု အား ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံအား တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတွင် အထူးပြုမည့်မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနရုံးများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၅) ၀င်ငွေအလွှာအမျိုးမျိုးအတွက် Affordable Housing ကို အမြောက်အများ ထုတ်လုပ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် အများပိုင်အမျိုးသားအိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အား ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီးဌာနကို ကျောထောက်နောက်ခံပြု၍ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
(၆) နိုင်ငံ၏ပကတိလူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေနှင့်သင့်လျော်မည့် အိမ်ရာဘဏ္ဍာ ငွေစနစ်ကို ဆက်နွယ်သည့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်း များ ဗဟိုဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များပူးပေါင်း၍ထူထောင်ခြင်း။
(၇) အိမ်ရာကဏ္ဍနှင့် Construction Industry ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း (ဥပမာ - Professional Institutions – Board of Engineer , Board of Architect, Business Institutions )။

 

 ဦးစီးဌာနတွင် ပြည်သူနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ-

(၁) မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ ၀န်ထမ်းများနေရေးအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ဘဏ္ဏာရေး နှစ်အလိုက် တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုရန်ပုံငွေများတောင်းခံ၍ မြို့နယ်များ၌ မြေနေရာ ရရှိမှု့အပေါ်မူတည်၍ (၈)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်၊ (၈)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်၊ (၆)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်၊ (၆)ခန်းတွဲ (၃)ထပ်၊ (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်၊ (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ်နှင့် (၄)ခန်းတွဲ(၃)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ် ခြင်း။
(၂) ၀န်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသော မြို့နယ်များရှိဝန်ထမ်းများအား နေရာ ချထားပေးနိုင်ရန်အတွက် လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်း(ပူးတွဲပါလျှောက်လွှာပုံစံ)
(၃) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်၏လမ်းညွှန်မှုအရ အိမ်ခန်းချထားရေးမူဝါဒ နှင့်အညီ အိမ်ခန်းများနေရာချထားခြင်း။(ပူးတွဲပါအိမ်ခန်းချထားရေးမူ)
(၄) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ပေါင်း( ၂၈ )မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေကြသော ဝန်ထမ်းများနေရေး အဆင်ပြေစေရန်အတွက် မြို့နယ်အလိုက် မြေနေရာများရရှိရေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်၊၊အဆိုပါမြေရရှိမှသာလျှင်လက်ရှိ ဝန်ထမ်းဦးရေ၏(၅၀%)ထိသာ နေရေးအဆင်ပြေစေရေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်၊၊
 
  ရုံးလိပ်စာ ၆၆ လမ်း၊ ၁၆ လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊၊
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ၀၂ ၇၅၃၅၀
  ဖက်စ်ဖုန်း
   အီးမေးလ်လိပ်စာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         
   Facebook Page -
   Website www.ministry-construction.gov.mm

  

Eservices   Topics
 
News