ဦးစီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန၊ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းအလိုက်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

 

 

Form Download:

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါစာရင်း


 ဦးစီးဌာန: အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန