ရေနှင့် သန့်ရှင်းမှုဌာန

Category: စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

 လျှောက်လွှာ တန်ဖိုး ၁၀၀ ကျပ် ပေးသွင်းရပါမည်         

 

     
  ရုံးလိပ်စာ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ၂၆လမ်း၊ ၇၀x၇၁ လမ်းကြား။
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ၀၂ ၃၅၉၂၈၊ ၀၂ ၃၆၁၇၂ Ext-168
     

 

Eservices   Topics
   
News