စျေးနှင့် သားသတ်ဌာန

Category: မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

 

ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာနတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဌာနခွဲ(၂)ခုရှိပါသည်။
(က) ဈေးဌာနခွဲ
(ခ) သားသတ်ဌာနခွဲ

 ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) ဈေးများနှင့် သားသတ်ရုံတို့၏ သန့်ရှင်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၂) ဈေးခွန်၊ ဈေးကောက်ငွေများ၊ သားသတ်ရုံတင်သည့်ငွေများ ပြည့်ဝမှန်ကန်စွာရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။
(၃) ဈေးအလိုက်၊ ဈေးဆိုင်ခန်းများ စာရင်းထိန်းသိမ်း၍ စနစ်တကျနေရာချထားခြင်း။
(၄) ဈေးသည်များ စည်းကမ်းလိုက်နာရေးနှင့် ဈေးများတိုးတက်စည်ကားရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၅) သားသတ်လေလံဆိုင်များ စနစ်တကျရုံတင်သတ်ဖြတ်ရေးနှင့် လိုင်စင်မဲ့အသားပပျောက်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၆) ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန၏ ရုံးတွင်းလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျရှိစေရန် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။
(၇) ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန၏ နှစ်စဉ်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများပြုစုရေးဆွဲခြင်း၊ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။
(၈) ပျံကျဈေးသည်များအတွက် ဈေးကွက်များဖော်ထုတ်နေရာချထားပေးခြင်း။
(၉) လေလံပစ်ထားသော အသားလိုင်စင်စီများ၊ ဈေးဧရိယာရှိအိမ်သာများ၊ စက်ဘီး၊ ကားဂိတ်များ အား စည်းကမ်းနှင့်အညီလိုက်နာခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်း။
(၁၀) ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပက်သက်၍ ဒဏ်တပ်ရိုက်မှုများကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း၊ တရားစွဲခြင်း။
(၁၁) ကော်မတီမှ အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

စျေးများ

 အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

(၁) မန်းသီရိစျေး ၈၆လမ်း၊ ၂၅x၂၆လမ်းကြား
(၂) နန်းရှေ့စျေး ၁၉လမ်း၊၆၃လမ်း၊အောင်မင်္ဂလာလမ်းသွယ်မှဧဝရက်လမ်းသွယ်ထိ
(၃) သီရိမာလာစျေး ကမ်းနားလမ်းနှင့်မြို့ပတ်လမ်း၂၂x၂၆လမ်းကြား
(၄) သီရိမန္တလာဈေး အကွက်(၁၉၃)၊၈၉လမ်း၊၂၂x၂၃ကြား
(၅) ဆရာစံဈေး အကွက်(၃၆)၊ဦးပိုင်၁/၂က၊အမရဌာနီအရှေ့၊၇၈x၇၉လမ်းကြား
(၆) ညောင်ပင်ဈေး ၈၃x၈၆လမ်းကြား၊၁၈x၂၀လမ်းကြား
(၇) မိဘဈေး အကွက်(၂၄)၊ဥပုသ်တော်ရပ်၊၇၅x၇၆လမ်း
(၈) ယောမင်းကြီးဈေး ၂၂လမ်းတောင်ဘက်၊သင်္ဂဇာချောင်းထိပ်နှင့်ရတနာအိမ်ရာအကြား

 

 ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်

(၁) ပြည်ကျော်ဈေး ၈၉x၉၀လမ်းကြား၊၃၀x၃၁လမ်းကြား
(၂) ရတနာပုံစူပါစင်တာ ၇၇x၇၈လမ်းကြား၊၃၃x၃၄လမ်းကြား
(၃) ချမ်းအေးစည်သာဈေး ဝါခင်းကုန်း၊၃၅လမ်း
(၄) ရန်ကြီးအောင်ဈေး ၃၅လမ်းဂုံးတံတားအောက်
(၅) အဆင့်မြင့်ဈေးချို ၈၄x၈၅လမ်းကြား၊၂၆x၂၇လမ်းကြား
(၆) တောင်/မြောက်တိုက်တန်း ၈၃x၈၄လမ်းကြား၊၂၆x၂၈လမ်းကြား
(၇) မန်းမြန်မာပလာဇာ ၈၄x၈၅လမ်းကြား၊၂၆x၂၈လမ်းကြား
(၈) ၂၇_၂၈လမ်းကြားရှိဈေးရုံ/ဈေးပိုင်းများ ၂၈လမ်း၊၈၄x၈၅လမ်းကြား
(၉) အဆင့်မြင့်ပလာဇာ၊ရိုးရိုးပလာဇာ ၈၅x၈၆လမ်းကြား၊၂၆x၂၇လမ်းကြား
(၁၀) ရွှေကံ့ကော် ၈၆လမ်း(၂၆x၂၇)ကြား
(၁၁) ၈၆လမ်း၊၂၇_၃၀လမ်းကြား ၈၆လမ်းဘေး၊၂၇လမ်း
(၁၂) ချမ်းမြေ့သာယာ ၃၁လမ်း(၈၅x၈၆)ကြား
(၁၃) ထီးတိုင်ဈေး ၂၈x၂၉လမ်းကြား၊၈၅x၈၆လမ်းကြား
(၁၄) ကိုင်းတန်းဈေး ၈၆x၂၈လမ်းထောင့်

 

 မဟာအောင်မြေမြို့နယ်

(၁) မန်းမြို့ဈေး ၈၄လမ်း၊၃၈x၃၉လမ်းကြား
(၂) မန်းရတနာဈေး ၈၂x၈၃လမ်း၊၃၅x၃၆လမ်းကြား
(၃) စိန်ပန်းဈေး ၉၃x၃၇လမ်းဒေါင့်
(၄) ညောင်ပင်လေးဈေး အကွက်(၃၇၄)၊သံလျှက်မှော်အနောက်၊လမ်း၉၀
(၅) ဘုရားကြီးဈေး ၈၃လမ်း၊၄၂x၄၅လမ်းကြား
(၆) ၄၂လမ်းဂုံးကျော်ဈေး အကွက်(၆၆၄-က-၈၄၀)၊၄၂လမ်းဂုံးကျော်တံတားအောက်
(၇) မဟာမြိုင်ဈေး အကွက်(ဓ-၅)၄၂လမ်း၊၆၆x၆၇ကြား
(၈) ၄၁လမ်းကုန်စိမ်းညဈေး ကမ်းနားလမ်း၊၄၁လမ်းဒေါင့်
(၉) မင်္ဂလာဈေး(ယာယီဈေး) ၃၅လမ်း၊၇၁လမ်းဒေါင့်မဟာနွယ်စဉ်ကစားကွင်း

 

 ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်

(၁) မြို့ဟောင်းဈေး တမ္ပဝတီရပ်ကွက်၊အကွက်(၄၉၂)မြို့ဟောင်းဘူတာအနီး
(၂) မြနန္ဒာဈေး ၆၆x၆၇ကြား၊ မနော်ဟရီလမ်း၊မြို့သစ်(၂)ရပ်ကွက်
(၃) မြရည်နန္ဒာဈေး ၄၉x၅၀လမ်းကြား၊မဉ္ဇူလမ်း
(၄) အောင်သာယာဈေး ၅၅x၅၆ကြား၊အောင်ဆန်းလမ်းဒေါင့်ဇဇ-၅
(၅) ဧရာထွန်းဈေး သံလျှက်မှော်တောင်ရပ်ကွက်၊အကွံက်(၄၀၅-ခ)နှင့်(၄၅၄)ကြား
(၆) ကံသာယာဈေး (၅၆x၅၇ကြား)နှင်းဆီလမ်း
(၇) ၄၅လမ်းမနော်ဟရီဈေး ၄၅လမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်းဒေါင့်၊အောင်သာယာရပ်ကွက်

 

 ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်

(၁) စက်မှု(၁)ဈေး ဇ-ရပ်ကွက်၊၆၂x၆၃ကြား၊သခင်ဖိုးလကြီးလမ်း
(၂) စက်မှု(၂)ဈေး ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊၄၈x၄၉ကြား
(၃) တံခွန်တိုင်ဈေး တံခွန်တိုင်ရပ်ကွက်၊အကွက်-၅၉၄၊ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းအနောက်ဘက်
(၄) ချမ်းမြရွှေပြည်ဈေး ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဘေး၊ကျွဲဆည်ကန်ကားဝင်းအနီး
(၅) ရန်အောင်ဈေး (ဃ)ရပ်ကွက်၊ကျန်စစ်သားလမ်း၅၉x၆၀ကြား
(၆) ပြည်ရန်ကျော်ဈေး မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း၊၅၅x၅၆လမ်းကြား
(၇) ရတနာပုံ(စ)ဈေး ၅၈x၅၉ကြား၊အောင်ဇေယျလမ်းxဘုရင့်နောင်လမ်းကြား၊
(၈) ရတနာပုံ(ဆ)ဈေး ၅၁x၅၂ကြား၊(ဆ)ရပ်ကွက်၊ဒဒ-၂၅၊အေးမေတ္တာလမ်းနှင့် ဗန္ဓုလလမ်းကြား

 

 အမရပူရမြို့နယ်

(၁) ဘုံးအိုးဈေး ဘုံးအိုးကျေးရွာအတွင်း
(၂) သိမ်ကြီးဈေး အိုးတော်ရပ်ကွက်၊စစ်ကိုင်းမန္တလေးလမ်း
(၃) နန်းရတနာဈေး နယ်မြေ-၅၊မှန်တန်းရပ်

 

 အခွန်လွတ်ဈေးများ

(၁) မင်းတဲအီကင်းဈေး ၈၉လမ်း၊၁၄x၁၅လမ်းကြား၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်
(၂) မနော်ရမ္မံဥယျာဉ်ဈေး ၆၂လမ်း၊၃၆x၃၇လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်
(၃) စိန်ပန်းဈေး ၉၂လမ်းx၃၇လမ်းဒေါင့်၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်

 

 သားသတ်ဌာနခွဲရှိသားသတ်ရုံများစာရင်း

(၁) ၄၁လမ်းဝက်သားသတ်ရုံ ၄၁လမ်း၊ သံလျှက်မှော်အရှေ့ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်
(၂) ခေတ်မီသားသတ်ရုံ(နွား) အမရပူရမြို့နယ်၊ နတ်ရေကန်ကျေးရွာ၊ ညောင်ပင်စောက်ကွင်းအမှတ်(၅၈၅)၊ဦးပိုင်(၂၄၂/၁၊ ၂၄၃/၂၊ ၂၄၃/၃၊ ၂၄၄နှင့်၂၄၅)
(၃) ခေတ်မီသားသတ်ရုံ(ဆိတ်) အမရပူရမြို့နယ်၊ နတ်ရေကန်ကျေးရွာ၊ ညောင်ပင်စောက်ကွင်းအမှတ်(၅၈၅)၊ဦးပိုင်(၂၄၂/၁၊ ၂၄၃/၂၊ ၂၄၃/၃၊ ၂၄၄နှင့်၂၄၅)
(၄) ကြက်/ဘဲအသားထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ကြက်ဘဲအရှင်ဈေး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲကင်းကုန်း
     
  ရုံးလိပ်စာ ၇၈လမ်း၊ ၃၃လမ်းx၃၄လမ်းကြား၊ ရတနာပုံစူပါစင်တာမြေအောက်ထပ်
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

၀၂-၃၆၁၃၀
ဝ၂-၃၅၇၀၈
ဝ၂-၃၆၁၅၄ (ဈေးဌာနခွဲ)
ဝ၂-၃၆၁၅၂ (သားသတ်ဌာနခွဲ)

     

 

Eservices   Topics
   
News  
 
No tagged items found