မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

Category: စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ပေါ်ပေါက်လာခြင်း
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ် အတွင်းရှိမြေများကို ၁၉၉၅ခုနှစ်မတိုင်မီက မြေခွန်တော်ဥပဒေအရ မြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြေစီမံ ခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှလည်းကောင်း၊ မြေယာ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် မြေခွန်တော်စည်းကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန (ယခင်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန) မှလည်းကောင်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၆.၈.၁၉၉၅)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၇/၃၀၀-ဃ/ဝခရတို့အရမန္တလေး(၅)မြို့နယ် အတွင်းရှိ မြေများကို မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ရန် လွှဲပြောင်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့၍ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

 

Download:

 (၈.၃.၂၀၁၁) မှ (ယခု) အထိ ကောက်ခံလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ

     

     
  ရုံးလိပ်စာ ၂၆လမ်း၊ ၇၀ လမ်း ၇၁လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ၀၂ ၆၇၄၁၈
  အီးမေးလ်လိပ်စာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  website လိပ်စာ  
     

 

Eservices   Topics
   
News