စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန

Category: စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

 မျှော်မှန်းချက်

(၁) စားသုံးသူများ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေရန်’

 

 

 ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ

(၁)

စားသုံးသူအခွင့်အရေးနှင့်စားသုံးသူအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရန်။

(၂)

ထုတ်ကုန်များလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

(၃)

ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သုတေသန ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်။

 

 ဦးစီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်

(၁)

စားသုံးသူတို့သည် မိမိတို့၏အခွင့်အရေးများကိုသိရှိနားလည်၍တောင်းဆို ရယူနိုင်ရန်နှင့် ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲရာတွင် လိမ်လည် လှည့်ဖြားမှုတို့မခံရစေရန်။

(၂)

စားသုံးသူတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သော စနစ် တစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာစေရန်။

(၃)

စားသုံးသူအား ဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ မှန်ကန်ရှင်းလင်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေအသိပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သော စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်း အစီအမံပေါ်ပေါက်လာစေရန်။

(၄)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့က စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး လုပ်ငန်းအပေါ် အလေးထားလိုက်နာခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တာ၀န်ယူမှု ရှိသော အပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေရန်။

(၅)

စားသုံးသူတို့၏ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စိတ်ကျေ နပ်မှု ရရှိစေရေးတို့အတွက်အာမခံချက် ပေးနိုင်သည့် အရည်အသွေးမြင့်မား သော ကုန်စည်သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ဖော်ဆောင်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။

 

 ဆောင်ပုဒ်

(၁) စားသုံးသူပြည်သူများ အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ သတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်စို့’’

 

အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)

စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့အကြံဉာဏ်များ၊ ထောက်ခံချက်များနှင့် ပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

(၂)

ကုန်စည်၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေးအတွက် ကွင်းဆင်းလေ့လာဆောင်ရွက်ရန်။

(၃)

အစိုးရမဟုတ်သော စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့များဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် ယင်းအဖွဲ့များ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက်အားပေး ဆောင်ရွက်ရန်။

(၄)

စားသုံးသူ အကျိုးစီးပွားအတွက် လူထုဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် သတင်းဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့် စားသုံးသူတို့၏ သဘောထားကိုရယူရန်။

(၅)

စားသုံးသူထံမှဖြစ်စေ၊ စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှဖြစ်စေ စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေး ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တိုင်ကြားမှုများကို လက်ခံဖြေရှင်းပေးရန်။

(၆)

စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးစစ်တမ်းများ ကောက်ယူ ၍ သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ယင်းသုတေသနပြုမှုများကို ပြန်လည် သုံးသပ်၍ စားသုံးသူများ၏အကျိုးအတွက် လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ပေးရန်။

(၇)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရန်။

(၈)

ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်ရှိသောစားသုံးရန်မသင့်သည့် ကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တားမြစ် နိုင် ရန်သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ အကြောင်းကြားရန်။

(၉)

ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု စံချိန်စံညွှန်း ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့များနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်း များကို လိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းပေးရန် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာ၀န်ကြီး ဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။

(၁၀)

စားသုံးသူအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးရန်နှင့် ယင်းတို့၏ အရေးကိစ္စ များကို ထိရောက် စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ပညာ ပေးရန်။

(၁၁)

စားသုံးသူအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ကချမှတ်သော စီမံခန့်ခွဲရေး ပြစ်ဒဏ်အပေါ် အယူခံမှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရန်။

(၁၂)

တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်သည့် အစိုးရမဟုတ်သော စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

(၁၃)

စီးပွားဖြစ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍအသီးသီး စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်၀င်ရောက် နိုင်စွမ်း ရှိအောင်အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းမြှင့်တင်ခြင်းကို ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းမြှင့်တင် ပညာ ပေးဆောင်ရွက်ရန်။

(၁၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီး၌ ဒေသထွက်ကုန်များကို ကုန်ကြမ်း အတိုင်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေခြင်းအစား ကုန်ချောအဖြစ်ရောင်းချနိုင်ရန် အသေးစား၊ အလတ်စား (SME)၊ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုရင်းနှီး မြှုပ်နှံဆောင်ရွက် လာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်။

 

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ ပြည်သူများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က)

စားသုံးသူအသိပညာပေးရေးဟောပြောပွဲများအားတက္ကသိုလ်/ကောလိပ်များ၊ အခြေခံပညာ ကျောင်းများ၊ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းများ၊စျေးများ၊ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများ၊တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များ၊ အကျဉ်းထောင်များ၊ အသင်းအဖွဲများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ Shopping Mall များကိုပူးပေါင်းအဖွဲ့များ(အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(FDA)၊တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံး)တို့နှင့်ဟောပြောဆွေးနွေးလျှက်ရှိ ပါသည်။

(ခ)

တိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့များနှင့်မန္တလေးခရိုင်၊ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ညောင်ဦးခရိုင်၊မိတ္ထီလာခရိုင်၊ရမည်းသင်းခရိုင်တို့ တွင်ခရိုင်စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ စားသုံးသူသတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် တိုင်ကြားမှုလက်ခံဆောင် ရွက်ရေးစင်တာ (Consumer Information and Complaint Center-CICC)များ ဖွင့်လှစ်၍ စားသုံးသူတို့၏ နစ်နာမှုများရှိ၍တိုင်ကြားလာမှုများအားလက်ခံဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

 

     
  ရုံးလိပ်စာ ၃၅လမ်း၊ ၆၅လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် မန္တလေးမြို့
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

၀၂-၄၀၃၆၃၄၀၊ ၀၂-၄၀၃၆၃၃၉၊ ၀၂-၄၀၃၆၃၃၈၊ ၀၂-၄၀၃၆၃၄၄၊

  အီးမေးလ်လိပ်စာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Website www.doca.gov.mm
  Facebook page www.facebook.com/cicc.mdy/

 

Eservices   Topics
No tagged items found
 
News