အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန

 

Category: စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

 

နောက်ခံသမိုင်း

က။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှု ညွှန်ကြားရေးဌာနအဖြစ် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းသည်။
ခ။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှု ညွှန်ကြားရေးဌာနသည် ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လွှဲပြောင်းတာဝန်ယူ ခဲ့သည်။
ဂ။
၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှ အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဃ။
၂၁.၂.၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
င။ ၃၀.၃.၁၉၇၆တွင် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းသည်။
စ။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ရက်ကန်းကျောင်း (၁၄) ကျောင်းကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှု စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သက်မွေးပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်မှ အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်း ခဲ့သည်။
ဆ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနကို ဦးစီးဌာနအဆင့်(၃)မှ ဦးစီးဌာန အဆင့် (၁)သို့ တိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ဇ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနအဖြစ် အမည် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
ဈ။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၃)ရက်နေ့မှ စတင်၍ တိုင်းပြည်နယ် ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁၅)ရုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ည။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။

   
ရုံးသမိုင်း

(၁) အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအား ၁၉၉၇ခု၊ အောက်တိုဘာလ (၃)ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ခဲ့ ပါသည်။
(၂) အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးရုံးခွဲအား ၁၉၉၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ ဆောင်းဒါးရက်ကန်းကျောင်း၊ အမရပူရ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ရုံးစိုက်ဖွင့်လှစ်ပြီး(၂)နှစ်ခန့်အကြာတွင် ၂၇-၂-၂၀၀၁ ရက်နေ့တွင် အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း၊ မန္တလေးတိုင်းရုံးအား ၈၂လမ်း နှင့် ၂၅လမ်းထောင့်သို့ အခြေစိုက်ရုံး ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
(၃) အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသည် အိမ်တွင်းစက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေး ဥပဒေ (၁၀.၁၀.၁၉၉၁)ဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကို မှတ်ပုံတင်ပေးခဲ့ပါသည်။ အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေး ဥပဒေ ကို အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေး ဥပဒေ (၂၇.၁.၂၀၁၁) အဖြစ် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပြဌာန်းခဲ့ပြီး မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင် ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဌာနအမည်အားလည်း အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအမည်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ ပါသည်။
(၄)  
အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်ဥပဒေအမှတ် (၁၃)ဖြင့် ပြဌာန်းထားသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားစက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ရေးဥပဒေဖြင့် မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများကို  ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပါသည်။

   
ရည်ရွယ်ချက်

(၁) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ထိရောက်ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(၂) သမဝါယမအသင်းများအဆင့်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွင် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ၌ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
(၃) အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သမဝါယမကဏ္ဍအသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ၊ ရက်ကန်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်၊

   
လုပ်ငန်းတာ၀န်

(၁) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၂) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာနည်းပညာပေးသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
(၃) အစားအသောက်နှင့် လူသုံးကုန်၊ အလှကုန်များဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သုံးစွဲနိုင် ရေးအတွက် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ပေးခြင်း၊
(၄) PGMF ,(INGOs)ဖြင့် Microfinance လုပ်ငန်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 
(၅) အခြားအစိုးရဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး အတွက်နည်းပညာပေး သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
(၆) TOT သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
(၇) ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (မိတ္ထီလာမြို့)အား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

 

     
  ရုံးလိပ်စာ

၈၂ လမ်း x ၂၅ လမ်းထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊

  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ၀၂ ၃၉၆၀၉
  ဖက်စ်ဖုန်း
   အီးမေးလ်လိပ်စာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           
   Facebook Page
   Website -

  

Eservices   Topics
No tagged items found
 
News  
No tagged items found